งานสังสรรค์/สัมมนา

รับจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยวิทยากรมากประสบการณ์

 

จัดอบรมสัมมนา พัฒนาคน พัฒนาองค์กร รูปแบบใหม่
Team Building / Walk Rally / กลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมสันทนาการ 

จัดกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานแนะนำ-เปิดตัวสินค้า 

Visitors: 9,760