รับจัดกรุ๊ปทัวร์/สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ


 • Package ญี่ปุ่นวันธรรมดาน่าเที่ยว 5 วัน 3 คืน

  Pirvate Group 4-8 ท่าน * เดินทางด้วยรถ New Alpard ตลอดทริป
  * 5 วัน 3 คืน
  * ท่องโตเกียว ไหว้พระใหญ่
  * มิชิมะ สกายวอล์ค
  * วัดอาสากุสะ/วัดนาริตะ
  * ฮาโกเน่-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท
  * เที่ยวDisney
  * ช้อปปิ้ง ชิจูกุ
  * อิออนมอล์
 • ลาวใต้ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย 3 วัน 2 คืน

  นั่งเครื่องบินลงอุบลราชธานี-รถตู้VIP
  **โปรแกรมเที่ยว
  ช่องเม็ก – ปากเซ -น้ำตกคอนพะเพ็ง – หลี่ผี - วัดพู - ตาดผาส้วม – ตาดอีตู้ - ตาดเยือง
  **อัตรานี้รวม
  1. ค่ารถตู้รวมฝั่งไทยและลาวโดยไม่เปลี่ยนรถ
  2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน / ประเทศลาว
  3. พักห้องละ 2-3 ท่าน
  4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 9 มื้อ
  5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  6. ค่าทำเอกสารผ่านแดน รถและคน
  7. ค่า Tour reader พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยบริการท่านอย่างใกล้ชิด
 • ทัวร์บุญ อยุธยา 9 วัด เสริมบารมี

 • ทัวร์กาญจนบุรี-สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน

 • เที่ยว 2 ตลาดน้ำ อัมพวา-ดำเนินสะดวก 2 วัน 1 คืน

         

 

Visitors: 7,679